z1auto.vn

Tổng hợp thông tin đồ chơi xe hơi

Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai ?

Địa chỉ website của chúng tôi là: https://z1auto.vn

Bình luận

Để giúp phát hiện spam, người dùng truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP và chuỗi user agent của người dùng.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Khi bình luận của bạn đã được chấp nhận, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai cùng với cảnh bình luận của bạn.

Thư viện media

Trong trường hợp người dùng đăng tải hình ảnh lên trang web thì nên tránh các hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) kèm theo. Bất kì người dùng nào truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web này.

Cookies

Nếu người dùng để lại bình luận trên trang web, có thể cung cấp phần tên và email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn lưu thông tin khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ lưu trữ trong vòng một năm.

Trường hợp người dùng có tài khoản và đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi thoát trình duyệt.

Nếu người dùng đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất sẽ được lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Trường hợp người dùng chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu người dùng thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu người dùng sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết đã sửa. Việc này tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi người dùng đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về người dùng, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của người dùng với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác với nội dung được nhúng nếu có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của người dùng với ai

Dữ liệu người dùng tồn tại bao lâu

Nếu người dùng để lại bình luận thì nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ việc thể thay đổi tên người dùng). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền của người dùng với dữ liệu của mình

Nếu người dùng có tài khoản trên trang web z1auto.vn này hoặc đã để lại nhận xét, có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu người dùng được gửi tới đâu

Các bình luận của người dùng (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.